€ 7,95
Brood-nodig

Let op: dit boekje kan in week 21 verzonden worden. Het doel van dit boekje is kinderen op een eenvoudige manier te betrekken bij het zendingswerk, zodat hen al jong geleerd wordt dat de zendingsopdracht die de Heere Jezus aan zijn discipelen gaf geen vrijblijvende opdracht is, maar dat we daar - jong en oud - onze plicht in gevoelen. Daarbij erkennend dat zendingswerk ten diepste geen mensenwerk is, maar Gods werk. Het boek (met liederen, vragen en enkele opdrachten) is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Het is heel geschikt om in gezinsverband, in de klas of met kinderactiviteiten in de kerk samen te lezen. Op deze manier kunnen ouderen en kinderen met elkaar nadenken over de Bijbelse opdracht van zending en evangelisatie